View code
$v){ if(!preg_match($skipRegEx, $k) && !in_array($k, $skip)){ printf('', $k, $v); } } ?>
%s%s